Serra de Prades - La Mussara

UECC-Cornellà
Secció Senderisme
curs 2007-08
EXCURSIÓ dio 3 de febrer
Excursió llarga: Vilaplana- La Mussara- Vilaplana (pel grau de les Campanilles).
Distància: 16 quilometres.
Excursió curta: Coll de les Saleres - La Mussara - Vilaplana (pel camí de les Tosques).
Distància 9 quilómetres
Lloc de sortida en autocar: 6,45 a la parada de I'autobús (Plaça de la L1ibertat)
Preu Socis. 12 €. No socis: 15 €
Aquesta excursió recorrera el camí de les Tosques i el grau deis Cingles, fins a la balconada acinglerada de les muntanyes de Prades. La Mussara és un exceHent mirador del Baix Camp i, en les seves runes, amaga part de la historia sarraïna de les ter res del sud del Principat.
El despoblament de les muntanyes de Prades ha estat espectacular. Aixo ha fet minvar la pressió humana, la qual, d'altra banda, mai no havia estat gaire forta. Fora de les planes conreades, I'ambient natural ha estat bastant conservat ja que la seva distancia fins al mar és poca. Hi ha molts masos i cases abandonades per tota la serra: pobles sencers com Siurana, i altres assentaments mes recents, com la majoria de les cases de la urbanització deis Motllars.
Les principals masses forestals corresponen al bosc de Poblet (roure de reboll, alzinars i pi roig). En lIur major part són de propietat pública i han estat regides fins ara de manera prou prudent.
Aquesta informació ha estat extreta del llibre "Excursions escollides per Catalunya" 30 itineraris d'una jornada.", Centre Excursionista d'Esplugues. Cim Edicions. 2006.

_____________________________

Propera excursió:
2 de març 2008 Els castells del Gaià


clic aquí per retornar al començament

.

1 comentari:

-Al lloc "Comenta com a:" marcar Nom/URL i posar-hi el vostre nom.
-En acabar d'escriure fer un "clic" a sobre
"PUBLICA"